dBridge – blockchain solutions

Trwały Nośnik Danych

by dBridge.

Platforma oparta na blockchain i chmurze

Trwały nośnik (DM) gwarantuje bezpieczny dostęp do dokumentów z integralnością i niezmiennością zapisów.

Zgodny z wymaganiami dot

Co to jest Trwały nośnik danych

?

Trwały Nośnik Danych to koncepcja prawna wprowadzona przez Unię Europejską w 2017 roku. Wymaga od instytucji finansowych dostarczania swoim klientom dokumentów za pomocą trwałego nośnika danych, co gwarantuje niezmienność zapisów i dostęp do nich, również po zakończeniu współpracy klienta z daną instytucją. Najpopularniejsze obecnie (i bardzo kosztowne) to: papier, CD/DVD, pendrive czy macierz WORM.

Funkcjonalność naszej Platformy pozwala zastąpić tradycyjną wysyłkę masową poprzez udostępnienie treści przekazywanych informacji. Spełnia to wymagania prawne banków, funduszy inwestycyjnych i innych instytucji finansowych. Ich klient uzyskuje dostęp do informacji zapisanych w pliku, za pośrednictwem systemu dystrybucyjnego (np. STI 24) lub linku przesłanego SMS-em lub e-mailem.

Pliki są umieszczone na specjalnie przygotowanej Platformie TND zapewniający:

 • permanentny zapis informacji bez możliwości modyfikacji, usunięcia lub ukrycia

 • brak opcji niewidocznego usunięcia / cofnięcia dostępu do informacji przeznaczonej dla klienta - zarówno przez wydającego jak i klienta - przez okres wymagany prawnie

 • dostęp do informacji przeznaczony dla użytkownika - nawet po wygaśnięciu umowy

Kto jest zobowiązany do zgodności TND według prawa EU

banki
ubezpieczyciele
przewodnicy wycieczek
fundusze emerytalne
deweloperzy nieruchomości
operatorzy e-commerce
emitenci papierów wartościowych
dostawcy usług finansowych
firmy doradcze i inwestycyjne
dostawcy usług zbiórek publicznych 'crowdfunding'
kredytodawcy lub brokerzy kredytów konsumenckich
dostawcy usług telekomunikacyjnych
przedsiębiorcy zawierający umowy na odległość z klientem
Poniżej wymienione kluczowe dyrektywy prawa EU odnośnie Trwałego Nośnika Danych:
 • Directive (EU) 2019/2161 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 amending Council Directive 93/13/EEC and Directives 98/6/EC, 2005/29/EC and 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council as regards the better enforcement and modernisation of Union consumer protection rules.
 • Directive (EU) 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council
 • Regulation (EU) 1286/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 November 2014 on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs)
 • Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on payment services in the internal market, amending Directives 2002/65/EC, 2009/110/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010, and repealing Directive 2007/64/EC
 • Directive 2008/48/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on credit agreements for consumers and repealing Council Directive 87/102/EEC
 • Directive (EU) 2015/2302 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on package travel and linked travel arrangements, amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 90/314/EEC

Trwały Nośnik Danych

by dBridge

Dostęp do dokumentów za pomocą platformy Trwałego Nośnika Danych opartego na rejestrze rozproszonym blockchain - za pomocą rozwiązania dBridge Platform.Platforma ta gwarantuje integralność, bezpieczeństwo i niezaprzeczalność informacji dokumentów przechowywanych w środowisku chmurowym. Dokumenty podzielone na szyfrowane fragmenty- określonego, stałego rozmiaru.

Fragmenty te są oddzielnymi zapisami transakcji na rejestrze rozproszonym blockchain. Przełożenie oryginału dokumentu jako całość wymaga pobrania informacji i stosownych fragmentów z Platformy - co może zostać wykonane jedynie przez instytucję wydającą (czy firmę) oraz jej klienta.

Publikowanie

dokumentu na platformie

Przesłanie wiadomości

z kluczami dekodujacymi do klienta

(e-mail, text, push notification in the mobile app)

Odebranie kluczy dekodujących

przez klienta

Pobranie dokumentu

przez klienta Platformy dBridge za pomocą odnośnika i kluczy

Jeżeli klient straciłby odnośniki do dokumentów - nadal będzie w stanie zalogować się na Platformę.

Jeżeli umowa z klientem ulegnie zakończeniu, użytkownik nadal będzie w stanie użyć Platformy do odczytu danych archiwalnych,
które nadal będą dostępne,niezależnie od działania systemu źródłowego, które zasilają pracę Platformy.

Kluczowe korzyści

 • Redukcja kosztów

  związana z redukcją drukowania, kopiowania czy transportu

 • Redukcja emisji CO2

 • Prostota wdrożenia

  system oparty na dowolnej chmurze obliczeniowej - bez potrzeby stosowania macierzy WORM

 • Zastosowanie sieci 'peer-to-peer'

  poprzez rozproszone instancje chmurowe z szybkim dostępem do danych z sieci lokalnej

 • Graficzny Panel Użytkownika

  umożliwiający dostęp do ich prywatnych danych

Co możesz zyskać z platformą Trwałego Nośnika Danych dBridge

?

 • Funkcjonalności zapewnione kryptograficznie

 • Obsługa prywatnych (takich jak umowy) jak i publicznych dokumentów (takich jak regulacje, tabele opłat).

 • Niemodyfikowalność dokumentów w systemie

 • Zabezpieczenie - niemożność usuwania dokumentów w systemie

 • Bezterminowy dostęp do dokumentów

 • Opcję udostępniania odnośników do wybranych dokumentów

 • Dostęp do dokumentów przez Portal oraz aplikację mobilną

 • Możliwość dodawania dokumentów przez użytkowników

 • Unikalny kod dostępu do dokumentów (UAK/CID/adres zawartości)

 • Przechowywanie dowolnych typów plików: PDF, audio/wideo, dokumenty księgowe, zapisy transakcji, CDR, etc.

 • Szyfrowanie danych 'transit' oraz 'at rest', zgodnie z rekomendacjami KNF

 • Zgodność z wymaganiami RODO (GPDR)

 • Dostęp do dokumentów 24/7

 • Podpis elektroniczny zgodny z eIDAS

Dlaczego warto używać Trwałego Nośnika z dBridge

?

 • Pełna zgodność z regulacjami i wymogami

 • Niski koszt wdrożenia oraz utrzymania (TCO) porównując do innych dostępnych rozwiązań na rynku

 • Prosta implementacja z możliwością integracji z istniejącymi systemami poprzez API i mikro-serwisy

 • Dostosowanie rozwiązania do potrzeb wdrożenia

Jak wdrożyć nasze rozwiązanie

?

Nasza Platforma DM zapewnia wszystkie wymagane właściwości Trwałego Nośnika jak to w przypadku macierzy WORM, jednocześnie gwarantuje zdecydowanie niższe koszty wdrożenia i utrzymania rozwiązania. Dodatkowo - porównując z macierzą WORM - zapewnia niemożność usunięcia dokumentóworaz dostarcza wielowęzłowe instancje dla zapewnienia wydajności i niezawodności, jak i wysoki poziom skalowalności - powielania zawartości dokumentów.

Platforma jest dostępna w dwóch wariantach:

Według wytycznych na zamówienie, w chmurze lub 'na miejscu'

Rozwiązanie dostosowane do potrzeb Klienta: dBridge implementuje/wdraża Platformę na istniejącym już środowisku informatycznym, które dalej zarządza wdrożoną Platformą. W tym celu Klient powinien dostarczyć odpowiednie interfejsy do przenoszenia dokumentów do/z Platformy.

SaaS - model subskrybcyjny

dBridge zapewnia dostęp do Platformy i modelu Zarządzania Usługami, poprzez nasze centrum przetwarzania danych. Zapewniamy dostęp do dokumentów nawet po zakończeniu kontraktu. W celu zrealizowania wdrożenia, klient powinien zapewnić interfejsy do przenoszenia dokumentów do/z Platformy. Jest też możliwym udostępnienie dokumentów Klienta poprzez jego platformę (przykładowo bankowość elektroniczną) poprzez API do naszej Platformy.

Modele biznesowe

 • SaaS dla Średnich/Małych przedsiębiorstw (SMEs) (za stronę dokumentu lub zestaw dokumentów, za GB pamięci)

 • Rozwiązanie na zamówienie dla przedsiębiorstw ,

 • Na miejscu u Klienta