dBridge – blockchain solutions

a Web3 Payment Gateway

for blockchain based services

Jeżeli posiadasz projekt / usługę Web3 - możesz zaoferować możliwość zapłaty za Twoje usługi za pomocą walut Fiat takich jak USD, GBP czy EURO. Klienci będą mogli skorzystać z usług Web3 korzystając z ich kart płatniczych, konta w banku, płatności jednorazowych czy podobnych rozwiązań.

W przypadku prowadzenia tradycyjnego biznesu w e-commerce - będziesz miał szansę, by AKCEPTOWAĆ PŁATNOŚCI w Crypto. Po płatności w Crypto - do Ciebie trafia już waluta Fiat.

Najprostsza droga do realizacji płatności dla usług Web3

Najprostsza droga do przyjmowania płatności w Crypto

myDAPPpay jest licencjonowanym* rozwiązaniem płatniczym dla Web3 kierowanym do tradycyjnych instytucji finansowych takich jak banki, fundusze, e-commerce

*licencja w trakcie wyrabiania
myDAPPwallet_Phone1

Wybierz NFT

myDAPPwallet_Phone2

Zakup - lub złóż ofertę

myDAPPwallet_Phone3

Wybierz myDAPPwallet

myDAPPwallet_Phone4

Dokonaj płatności za pomocą Karty Płatniczej

myDAPPwallet dostarcza łatwe dla użytkownika rozwiązanie płatnicze dzięki wykorzystaniu globalnie przyjętych narzędzi takich jak karty płatnicze czy konta bankowe.


Thanks to myDAPPwallet everybody can join DAPP/DEFI/NFT market!

GET access to 7.7 billion people with myDAPPwallet !

0%

NON-CRYPTO COMMUNITY

Jak wygląda dotychczasowy proces płatności w DAPP

Dziś, aby skorzystać z DAPP, wymagane jest, aby każdy z potencjalnych użytkowników był zaznajomiony ze złożonością świata Crypto, aby był w stanie zapłacić za usługę korzystając z DAPP. Wymagane jest wiele złożonych kroków aby być w stanie skorzystać z zakupu w DAPP. Zbyt złożonych, dla użytkownika FIAT porównując to, co już zna.

Sprawdź poniżej

Konto Wymiany Crypto

Użytkownik tworzy konto i przesyła FIAT do wymiany

Wymiana Fiat na Crypto

Korzystając z Wymiany Crypto, użytkownik wybiera zakup konretnej kryptowaluty, takiej jak ETH, EOS, TRON

Przesył do Portfela

Użytkownik przesyła zakupioną kryptowalutę z Wymiany do zewnętrznego portfela, np. Metamask

Połączenie do DAPP

Użytkownik łączy portfel Crypto (np. Metamask) z usługą DAPP

Realizacja płatności na rzecz DAPP

Użytkownik może z powodzeniem zrealizować płatność na rzecz usług DAPP poprzez kryptowalutę

Jak działa myDAPPwallet?

Nasze rozwiązanie stwarza prosty pomost do płatności w rozwiązaniach opartych na blockchain przez grupę klientów, którzy nie są biegli w używaniu Crypto, poprzez zintegrowanie tradycyjnych systemów płatności z technologią blockchain .

Sposób działania

FIAT

Klient realizuje płatność za pomocą FIAT, przykładowo za pomocą Karty Płatniczej.

Płynny Proces Zakupu z myDAPPwallet

System automatycznie konwertuje FIAT (tradycyjny pieniądz fiducjarny) na odpowiednią kryptowalutę (wymaganą przez DAPP) oraz automatycznie dokonuje transakcji / zakupu na portfel klienta przechowywany.

Połączenie z DAPPs

Kontrakt DAPP otrzymuje płatność od klienta w Crypto. Użytkownik otrzymuje zakupiony produkt/usługę płacąc w Fiat.

Użytkownik będzie w stanie zrealizować płatność na rzecz usług DAPPs w jednym kroku i w jednym systemie,podobnie jak w obecnych tradycyjnych systemach płatności. Wymagane złożone kroki infrastruktury blockchain wykonywane są w tle bez konieczności wkładu użytkownika końcowego.Czynności potrzebne do realizacji transakcji, podobnie jak to się dzieje w standardowych transakcjach kartami płatniczymi, są już dobrze znane klientom.

Dlaczego niektórzy nie korzystali jeszcze z DAPPs?

?

Niepewność i nieznane

Jak każdej adaptującej się technologii, wymaga to czasu i wysiłku użytkownika, aby do niej przywyknąć. Wiele potencjalnych klientów na świecie nadal mylnie rozważa świat crypto jako finansową bańkę, która nie dostarcza zapewnienia porównując to do banków, funduszy etc. - gdzie może być wręcz przeciwnie.

Utrudniony dostęp i poznawanie nowych DAPPs

Dostęp do technologii i usług blockchain wymaga biegłości w obsłudze takich narzędzi portfelowych jak Metamask. Wielu potencjalnych nowych klientów nie posiada wiedzy i umiejętności pozwalających na sprawne posługiwanie się takimi narzędziami.

Brak wymaganej wiedzy

Zdobycie rzetelnej i odpowiedniej wiedzy wymaga wysiłku od potencjalnego nowego użytkownika.

Wymagające narzędzia

Zarządzanie portfolio crypto wymaga skorzystania z narzędzi, z którymi większość potencjalnych użytkowników nie jest zaznajomiona.

Niska dostępność usług zebranych w jednym miejscu

Społeczność osób już korzystających z usług opartych na technologii blockchain jest mocno rozproszona, z niedostatniem agregatorów usług takich jak Google Play - przez co staje się to trudniejsze by promować DAPPs na szerszy rynek. Jako następstwo, programy promujące DAPPs mają dość niską efektywność. Każda z DAPPs wymaga podjęcia własnych działań promujących. Jak dotąd nie powstało jeszcze rozwiązanie promujące rozwiązania DAPPs grupowo.

Plan działania

2021

Strategy agreed

January 2022

Beta

May 2023

MVP

September 2023

Starting sales and marketing

Masz więcej pytań?

Do not hesitate to ask us.